Om kören

Lunds Vokalensemble är en blandad kör med cirka 30 sångare. Lång körvana, kärlek till körmusik och en stark vilja att förmedla känslor och uttryck genom musiken är gemensamt för sångarna. Allt sedan starten 1990 har kören arbetat med en mycket bred repertoar, från renässansmusik till helt nyskrivna verk. Tyngdpunkten ligger på a cappellamusik, men kören framför även storskaliga verk tillsammans med bl.a. Malmö Symfoniorkester. Nyfikenheten på nutida körmusik är ett av körens signum och kören beställer regelbundet nyskriven musik, senast av Jacob Mühlrad vars komposition Dreams uruppfördes våren 2017. Körens arbete bygger på en djup förståelse för och tolkning av texten och dess bakgrund, kombinerad med den grundläggande rena, transparenta och homogena klang som utvecklades under tidigare dirigenten Ingemar Månsson och som blivit ett av körens kännetecken. Vidare är flexibiliteten i tolkning och framförande central: en Bach-motett kan följas av helt nyskriven musik eller en enkel nordisk folkvisa – körens klang och uttryck blir med ens ett helt annat. Sedan januari 2017 är Martin Arpåker körens fasta dirigent, ett samarbete som visat sig mycket lyckosamt. Under Martins ledning har körens klang och uttryck breddats ytterligare, och körens senaste konserter både på hemmaplan och runtom i Sverige har mottagits mycket positivt. Sydsvenskans Matti Edén skrev i sin recension av vår julkonsert att ”Lunds Vokalensembles identitet byggs fortfarande kring sirlighet och klarhet, men rytmbehandlingen har blivit snäppet skarpare och klangen än mer kärnfull.”

Under Lund Choral Festival 2014 spelades körens konsert i Lunds domkyrka under ledning av Ragnar Bohlin in och finns tillgänglig genom Musik i Syd.

Konsert Lund Choral Festival 2014

Lunds Vokalensemble Foto: Kristina Strand Larsson (även startsidan)

Historik

1995-2013 var Ingemar Månsson körens dirigent och konstnärlige ledare, ett samarbete som bl.a. resulterade i regelbundna internationella turnéer (bl.a. i USA, Tyskland, Italien, Ungern, Danmark, Finland, Baltikum och Ryssland), vinst av det europeiska körpriset European Grand Prix och åtta CD-inspelningar. 2014-2016 arbetade kören helt projektbaserat med olika dirigenter innan Martin Arpåker valdes till ny fast dirigent för kören hösten 2016.

Om dirigenten

Martin Arpåker (f. 1990) född och uppvuxen i Karlshamn, Blekinge. Vid 6 års ålder började han sin musikaliska bana med att spela violin och mottog år 2011 utmärkelsen Riksspelman för sitt traditionsspel av Blekingsk folkmusik. Martin är utbildad till organist vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds Universitet. Där studerade Martin solistisk orgel för professor Hans Hellsten och piano för Marianne Jacobs. Studier i solosång har bedrivits för Daniel Frank, Britta Johansson och Olle Persson.

Martin har studerat masterutbildning i kördirigering vid Kungliga Musikhögskolan, Stockholm. Kördirigerings studier för professor Fredrik Malmberg och Mats Nilsson samt orkesterdirigering för Glenn Mossop. Martin har även studerat dirigering för professor Gustaf Sjökvist.

Som dirigent har Martin arbetat med ensembler som Radiokören, Eric Ericsons Kammarkör, Mariakören i Västerås, Lunds Vokalensemble, Maria Magdalena Kammarkör i Stockholm. Sedan augusti 2015 är Martin verksam som organist och dirigent i S:t Petri kyrka, Malmö. I S:t Petri kyrka innehar Martin det konstnärliga och musikaliska ansvaret för S:t Petri Motettkör och S:t Petri Gosskör.

För mer information om Martin, besök gärna hans hemsida: www.martinarpaker.se

Lunds Vokalensemble Foto: Kristina Strand Larsson

Skivor

Lunds Vokalensemble har gett ut åtta studioproducerade CD-skivor. Senast i december 2013 släpptes en acapellaskiva med musik av bl.a. Britten, Brahms och Poulenc samtidigt med en inspelning av Bachs H-mollmässa.

Våra skivor finns både på Spotify och iTunes samt till försäljning i välsorterade skivbutiker samt på våra konserter.

Vi finns också på Soundcloud, där vi lägger upp inspelningar av olika stycken från våra konserter: Lunds Vokalensemble på Soundcloud

Lunds Vokalensemble Foto: Kristina Strand Larsson